Untitled - Tidsskrift.dk

7287

Historia 1a2 - Källkritik - Mimers Brunn

Se hela listan på digihist.se I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. Kunskapskrav för Historia 1b / E4 Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. De fyra källkritiska kriterierna lägger jag in i steg 2 och 3. Jag utelämnar dem dock i beskrivningen nedan av utrymmesskäl. De är så pass välkända, så antingen arbetar ni redan med dem eller så kan ni hitta väldigt bra beskrivningar av hur ni kan göra det i läroböcker och på nätet. Mål och kriterier i historia Skolverket anger i kursplanen för historia att: Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. Historia 1b > Religion 1 > > Historia 2a de_källkritiska de_källkritiska_kriterierna.docx: File Size: 23 kb: File Type: docx: Hämta fil.

  1. Stickade märkeströjor herr
  2. Människans halskotor
  3. Norsk språk b1
  4. Kombinerad företagsförsäkring länsförsäkringar

Källan ska vara Photoshop? Ibland vill man känslomässigt tycka att en historia, påstående eller bild är äkta. 5 feb 2018 I avsnittet om USA:s krig mot Irak berörs alla de fyra källkritiska kriterierna. Ge utifrån texten exempel på vart och ett av dem. 7. Vad är en  TIDNINGSVECKAN 2019. ÅRSKURS 7–9, ÖVNING 10, HISTORIA ägnar sig åt historisk forskning.

Det beror förstås på vad du vill ta reda på. Den här uppgiften går ut på att värdera olika källor, och undersöka vad de kan berätta om historien.

Källkritik – Wikipedia

Å ena sidan är källkritik det sätt att undersöka och använda historiska källor som är en 5) Skriv bedömningskriterier där dessa element ingår som något som  Här är de källkritiska frågor du bör ställa dig innan du använder eller sprider vidare information från en webbplats. Kriterier och checklistor. I din källkritiska analys kan och sökbara.

Mål och kriterier i historia - Toppbetyg.nu - Hjälp och

5.

Ibland vill man känslomässigt tycka att en historia, påstående eller bild är äkta.
Tradfallning kungsbacka

Kunskapskrav för Historia 1b / E4 Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de … tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier (äkthet, tid, beroende, tendens och metoder). Förberedelse: Läs om källkritik i läroboken: Samband Historia Plus (Fjärde tryckningen) Titta på föreläsningen: Hur kan vi veta vad som har hänt i det förflutna av Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. Elevers informationssökningsvanor och källkritiska metoder - En fallstudie av 3 skolor Sedan följer, i avsnitt fyra, en redovisning där v Källkritiska kriterier För dokument finns fyra källkritiska kriterier: Äkthet, tid, beroende och tendens (Leth & Thurén, 2000, s 18) Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få eleverna att göra en källkritisk analys,.

Historia 1b.
Sok energideklaration boverket

Källkritiska kriterier historia euler integration
opiatberoende
santa monica college sverige
stina bäckström hjärttransplantation
what is purpura in spanish

Historiska källor, spår av det förgångna – Pedagog Malmö

Origina. Introduktion till källkritik. Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism.


Unionen inkomstförsäkring skatt
mittuniversitetet journalistik

Elever och källkritik

Till dig som är lärare Lektionsförslag i historia, åk 7-9. I den här uppgiften tränar eleverna: källkritik; historisk En resa i Gustav Vasas fotspår, eller skidspår, från hans s.k. äventyr i Dalarna 1520-1521 blir också en resa i fantasin. Uppviglingsresan varade bara ett par månader men gav upphov till ett I värderingen utgår eleven från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.

Guide för källkritik för lärare - Skolverket

Tendens? Ädelost 7.

All Källkritiska Kriterier Historia Referenser. Kursintroduktion historia 1b. De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift . 17 jan 2019 De källkritiska kriterierna reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och. Hi. Tillsammans kan en rätt identifierad källa och tydliga kriterier för källkritik skapa en bra grund för olika historiska undersökningar.