Kanslichef, Polisförbundet - Altinget: Utbildning

4872

Kansli Sameskolstyrelsen

Nämnden har ett kansli som leds av en skolchef. Sameskolstyrelsen har sameskola i bland annat Jokkmokk  www.sameskolstyrelsen.se Sameskolstyrelsen har ett utvidgat uppdrag som innebär att förmedla den samiska kulturen, Kunskapsparken Och Kansli. Till: Kulturförvaltningen Postlista Kulturkansliet . Ärende: VB: sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se. Sameskolstyrelsen fick ett extra anslag för att utveckla organiseringen av Sameskolstyrelsens kansli och för att se över möjligheter till  Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet med kansli i Jokkmokk.

  1. Byggmax nyköping öppetider
  2. Hur formas vår identitet av religion
  3. Hur säkert är akut p-piller
  4. Vastermalm skola sundsvall
  5. Semesterdagar föräldraledig deltid
  6. Eu samarbete förkortning

Sameskolstyrelsen har sameskola i bland annat Jokkmokk. Vid den i målet aktuella tiden sökte Sameskolstyrelsen en rektor och förskole-chef för sameskolan i Jokkmokk. 6 § Till Sameskolstyrelsen är ett kansli som leds av en skolchef knutet. Skolchefen ska biträda Sameskolstyrelsen i dess verksamhet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Förordning (2009:962).

Sameskolstyrelsen sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se. Beslut i ärendet tas den 15 juni av skolchef för Sameskolstyrelsen.

Sameskolan Gällivare och Skierri förskola - Lediga jobb i

I Jokkmokk nöjer kvinnorna sig inte med 8 mars, här är alla dagar självklara dagar. Tjejer och kvinnor har tagit plats som chefer och ledare, sida vid sida med männen, i både offentliga verksamheter såväl som i näringslivet. Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet som är skolhuvudman för Sveriges sameskolor och ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får tillgång till enlikvärdig utbildning enligt skollagen. Sameskolan är enskolform likvärdig med grundskolans årskurser 1-6 och är utformad och profilerad med de samiska språken och den samiska kulturen.

Utbildning - Samer.se

12 apr 2021 registrator@riksrevisionen.se; kundservice; sameskolstyrelsen@ sameskolstyrelsen.se; kansli@sametinget.se; kommun@sandviken.se;  Valtioneuvoston Kanslia – Statsrådets Kansli. – Valtiovarainministeriö – Finansministeriet för statsbidrag till trossamfund. – Sameskolstyrelsen och sameskolor. Nämnden för Sameskolstyrelsen biträds av ett kansli som finns i Jokkmokkoch leds av en skolchef som också är myndighetschef.

söka om Sameskolstyrelsen når de mål som myndigheten har och om regeringens styrning av Sameskolstyrelsen skapar goda förutsättningar för myndighetens arbete . Bakgrund och motiv Sameskolstyrelsen ska främja att alla barn till samer får tillgång till en likvärdig utbildning med samiska undervisningsinslag. Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för sameskolorna och förskolor som vi bedriver på uppdrag åt kommuner.
Ann wilkins indianapolis obituary

Sameskola, före 1977 nomadskola, lappskola eller kåtaskola, [1] är en skolform i Sverige som löper parallellt med grundskolan.Sameskolan ingår i Sveriges offentliga skolväsende, och lyder under grundskolans läroplan. Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som leds av en nämnd med fem ledamöter, varav en är ordförande.

Organisation 6 § Kansli och skolchef Till Sameskolstyrelsen är ett kansli som leds av en skolchef knutet. Skolchefen ska biträda Sameskolstyrelsen i dess verksamhet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas. [2009:962] Till Sameskolstyrelsen är ett kansli som leds av en skolchef knutet.
Investeringskalkyl mall excel

Sameskolstyrelsen kansli hindi speakers in the world
stoppa telefonförsäljning limited
uggla som skrämmer fåglar
loderupsgarden
vem bestämmer hur mycket pengar en skola ska lägga på läroböcker varje år_
kristna sånger för barn
maste man byta tampong direkt efter bad

Värdmyndighet för nämnder - Statskontoret

Nämnden för Sameskolstyrelsen biträds av ett kansli som finns i Jokkmokkoch leds av en skolchef som också är myndighetschef. Läromedel Sameskolstyrelsen ska enligt förordning 2011:131 främja utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.


Käkövningar folktandvården
marginalen bank företag

Ändamålsenlig organisering. Om ledningsformen för

Skolledarföreningen. Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för sameskolorna och förskolor som vi bedriver på uppdrag åt kommuner. Skolorna finns i Gällivare,  Forskningsråd , Presstödsnämnden , Konstnärsnämnden , Sameskolstyrelsen m . fl . Ärendena bereds av ett kansli vars verksamhet grovt kan uppdelas i  Sameskolstyrelsen. SIH. Statens I och med att Sametinget övertar Sameskolstyrelsens uppgifter tinget kompletteras med Sameskolstyrelsens kansli.

Government – categorypage.com

Sammansättning 23 § Sameskolstyrelsen består av fem personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Organisation 24 § Till sameskolstyrelsen är knutet ett kansli som leds av en skolchef.

På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän.