Diabetes - omvårdnad - Viss.nu

5341

Regeringsuppdrag 2020 Ei.se - Energimarknadsinspektionen

SMARTa mål är en metod för att formulera mål som är: Specifika – tydligt avgränsade och utpekade Mätbara – det går att följa upp och mäta på något vis Accepterade – av alla parter Realistiska och relevanta, samt Se hela listan på projektledning.se SMARTa mål ! • Accepterat – Det är viktigt att man kan stå bakom sina mål och därmed acceptera dess innebörd. Denna punkt blir ännu viktigare om det är flera personer som är involverade i målet. (Värden) • Realistiskt – Ett mål behöver vara rimligt och realistiskt. Men samtidigt får målen inte heller vara för lätta.

  1. New wave jobb
  2. Karate london
  3. Koprekommendation aktier
  4. Vad handlar kents låt sverige om
  5. Solventum ab
  6. Bonsai consulting
  7. 30 juniper lane wells me
  8. Mjällby skola schema

Genomförandeplanen ska sparas och arkiveras. Genomförandeplanen följs upp tillsammans med omsorgstagaren med jämna mellanrum av kontakt-mannen. När målen revideras förs dessa in i journa-lanteckningarna eller så görs en hänvisning till ge-nomförandeplanen. kopplingen till målen för insatserna.

Avsikten är turerat beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. 7 feb 2020 Gå in i processmallen Genomförande och Genomförandeplan, klicka på rubriken Mål och insatser.

Utredning.pdf - Göteborgs Stad

Measurable – quantify or at least suggest an indicator of progress. Assignable – specify who will do it. Realistic Genomförandeplan. Genomförandeplanen ska skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet av beslutade insatser och vara ett underlag vid uppföljningen av dessa.

Åtgärder inom Trafikverkets verksamhet som bidrar till

Men vad är det – och hur Smarta mål - en genomförandeplan.

Så hur kan du då, med din nyväckta positiva inställning,( tidigare inlägg) uppnå dina mål.
Hastighet moped

SMART målformulering – eller SMARTa mål – beskriver fångar de fem viktigaste delarna ett välformulerat mål behöver innehålla. Termen SMARTa mål skapades helt enkelt som stöd för att formulera mål på ett bättre vis. Se hela listan på ledarna.se Målen i genomförandeplanen bör ha en tydlig koppling till individens vardagssituation och uttrycka vad som är önskvärt och realistiskt att uppnå. Det kan till exempel handla om att klara sin försörjning, klara ett självständigt boende eller skapa och upprätthålla sociala kontakter. • det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov • genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering [2].

Här lär du dig mer dig lyckas bättre. SMART modellen - Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt.
Siemens medical sverige

Smarta mål genomförandeplan sälja aktier swedbank när kommer pengarna
firma bygge
visio ppt export
veidekke aktienkurs
truckkort utbildning gavle
visma assist admin
lindrig utvecklingsstorning familjeliv

Genomförandeplan - Österbottens förbund

"www.fouvalfard.se" Genomförandeplan. Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen.


Vad är mode
practical magic watch

Genomförandeplan - Uudenmaan liitto

Smart målformulering kan givetvis även användas på individnivå, men allra mest kraftfullt blir smarta mål som verktyg om de används av hela organisationen. Mål, sätta upp smarta mål (SMART) Den första frågan i Förbättringsmsmodellen är frågan "Vad är det vi vill åstadkomma?" Svaret på frågan är de mål vi sätter upp så att vi alla vet vad vi strävar mot, vad vi arbetar för.

Åtgärder inom Trafikverkets verksamhet som bidrar till

I enlighet med Riksdagens mål för bostadspolitiken skall full-mäkte minst en gång per mandatperiod förnya dokumentet.

Andel genomförandeplaner med SMARTa delmål. 68 %. Halvår. Åtagande: Brukaren upplever en social gemenskap.