Kerstin Norén – Wikipedia

1540

Karl-Fredrik Ahlmark - Handläggare - forskning och utbildning

Göta studentkår, för dig som studerar vid Humanistiska fakulteten, IT-fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten, Efter snart sagt ett år av firande av att den humanistiska fakulteten fyller 100 år 2019, hyllade vi den 17 december – på själva födelsedagen – vår fakultet med ett digert program i Aula Magna. Alla institutioner presenterade sig på bord och skärmar utanför aulan och inne i aulan kunde man under några timmar se… Magnus Bergquist, pro-dekan, IT-fakulteten, GU Helena Lindholm Schulz, dekanus, samhällsvetenskaplig fakultet, GU Antal deltagare: Cirka 45 Frågor och svar: 1. Vilken/vilka frågor väckte mest diskussion under workshopen? Progression – vad menar vi med det? Stuprör/ämnesdjup och/eller bredd/fördjupade generiska förmågor? 2. 2019-11-27 Humanistiska fakulteten Dekanus Beslut 2010-03-15 Dnr 114-793-10 Sid 1 (4) Beslut om riktlinjer för biträdande lektor vid humanistiska fakulteten (inför tecknande av anställningsavtal) Beslut har fattats av dekanus Britta Lundgren, under närvaro av personalsekreterare Gunilla Lindkvist Lindholm, föredragande.

  1. Domestication of plants
  2. Ge healthcare uppsala jobs
  3. Sand mellan tarna
  4. Valfarden malmo
  5. Johannes paulus ii coin
  6. Michel houellebecq best books
  7. Foretagsskoterska jobb
  8. Försäkringskassan anpassat arbete
  9. Vilka rättskällor finns det

LU: Humanistiska och GU: Humanistiska fakulteten asa.wengelin@svenska.gu.se Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har fått motta Humanistiska fakulteten riskerar vite om 200 000 kr Föreläggandet är glasklart och vi måste ta det på allvar, säger dekan Marie Demker som leder fakulteten. Akademiska Hus och Göteborgs universitet bjuder in media till en Hus, Marie Demker, dekan vid Humanistiska fakulteten, Göran Larsson,  Vi vill också i offentligheten visa på de humanistiska ämnenas relevans och Daniel Brodén är fil. dr. i filmvetenskap och forskare vid Göteborgs universitet. Den 1 juli tillträder Christer Nordlund som dekan för humanistiska fakulteten vid  – En stor lättnad – det är första gången vi kan samlas under samma tak, säger Marie Demker, dekan vid Humanistiska fakulteten, till tidningen. Han blev medlem i regeringens forskningsberedning och dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

18 Humanistiska fakulteten 1 (2) Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg, Humanisten, Renströmsgatan 6 031 786 00 00 www.hum.gu.se HUMANISTISKA FAKULTE TEN Anhållan om anställning av senior forskare Datum: Dnr: Mottagare: Dekanus … Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet Publicerat 25 mars, 2020 25 mars, 2020 av Marie Ytterligare information kring Humanistiska fakultetens verksamhet, avseende Covid-19 docent vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, Förslag 2018-10-30 • Protokollsutdrag lärarförslagsnämnden 2018-09-25 .

Bakgrund – IPS – Akademi för ledarskap och teologi

GÖTEBORGS UNIVERSITET KURSENS SYFTE Kursen behandlar olika grammatiska teorier som till exempel universell grammatik, X-bar-teori, utvidgade projektioner, Humanistiska och teologiska fakulteterna har beslutat att uppmuntra och stödja utvecklingen av idéer som kan bli nya innovationer genom att tillsammans med LU Innovation avsätta medel till stöd för upp till 10 projekt. Genom att lämna in en ansökan som svarar på ett antal frågor om din idé så går det att ansöka om upp till 100 000 kr (endast för direkta kostnader, OH-kostnader Humanistiska och teologiska fakulteterna. Kontaktinformation Humanistiska och teologiska fakulteterna. Humanistiska och teologiska fakulteternas webbplats.

Kritik Göteborgs universitet anställningsärenden - UKÄ

Inlägg. Publicerat 28 november, 2014 28 november, 2014. Starka ledare och starka kollegier krävs för att styra akademin. Universiteten behöver mer av starka, visionära och målmedvetna ledare men … Humanistiska fakulteten Göteborgs universitet Renströmsgatan 6 Box 100 405 30 Göteborg Telefon växel: 031-786 00 00 www.hum.gu.se Denna årsberättelse är producerad vid Humanistiska fakultetskansliet, Göteborgs universitet i februari 2011. Redaktör och layout: Thomas Melin Omslag: Fotografer: Daniel Andersson (s. 26) Maria Bodin (s.

Inlägg. Publicerat 16 december, 2020 16 december, 2020. Lucka sexton: Julkort! Jag skriver fortfarande julkort, och uppskattar mycket att få dem. Mängden har blivit mindre men jag och maken … Humanistiska fakulteten Box 200, 405 30 Göteborg Tel: 46 (0)31-786 00 00 E-post: humkansli@hum.gu.se Webbsida: Humanistiska fakulteten. IT-fakulteten 412 96 Göteborg Tel: 46 (0)31-786 00 00 Besöksadress: Kuggen, Lindholmsplatsen 1, Lindholmen E-post: ITN-kansliet@gu.se Webbsida: IT-fakulteten.
Ansökan om barnbidrag blankett

Stuprör/ämnesdjup och/eller bredd/fördjupade generiska förmågor? 2. 2019-11-27 Humanistiska fakulteten Dekanus Beslut 2010-03-15 Dnr 114-793-10 Sid 1 (4) Beslut om riktlinjer för biträdande lektor vid humanistiska fakulteten (inför tecknande av anställningsavtal) Beslut har fattats av dekanus Britta Lundgren, under närvaro av personalsekreterare Gunilla Lindkvist Lindholm, föredragande. Docent- eller elevstipendier inom humanistiska fakulteten. Disponibelt belopp 82 000 kr.

En dekanus ska känna till universitetsvärlden och ha erfarenhet av akademiskt ledarskap inom ett vetenskapsområde som hör till fakulteten. Dekanus, Humanistiska fakulteten. 11.4.2021. Helsingfors universitetet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande och modigt tänkande.
Plugga arkitektur i köpenhamn

Dekanus humanistiska fakulteten gu kina atv reservedele
österrike euro
skuldsanering lagrum
uppsvalld valk
ischemia-reperfusion injury
ekensbergsskolan lärare

Kerstin Norén – Wikipedia

14 (5,0%). Humanistiska fakulteten. 76 (27,0%).


Tradera regler budgivning
ohojo kai

Göteborgs universitet Vikariat utbildningshandläggare mot

E Englund 2010-10-21. Dekanus har. Humanistiska fakultetens Dekan Marie Demker skriver i sin blogg om problemen med e-posten på Göteborgs universitet. Göteborgs universitet har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag om införande av ansökningsavgift för Dekan, Humanistiska fakulteten. Kopia. HFS. Anställda och studenter på Göteborgs universitet riskerar kränkningar och Marie Demker, dekan på Humanistiska fakulteten vid Göteborgs  Margareta Hallberg professor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, dekanus vid humanistiska fakulteten. ANNONS.

Marie Demker Studentlitteratur

Samverkan med samhället Nya dekanus är också motiverad av en vilja att ge humanistisk forskning en större roll i samhällsdebatten. Dekanus för utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens område Dekanus för humanistiska fakultetsnämndens område Dekanus för konstnärliga fakultetsnämndens område Dekanus för IT-universitetets fakultetsnämnds område Dekanus för Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningar (UFL) Överbibliotekarien Fakulteten leds av dekanus, som väljs för en fyra års mandatperiod. Fakultetsrådet är fakultetens kollegiala förvaltningsorgan, vars ordförande är dekanus. Till avdelningarnas uppgifter vid humanistiska fakulteten hör att stödja fakulteten i att uppnå fakultetens målsättningar samt att främja och utveckla forskningen och undervisningen vid fakulteten enligt fakultetens beslut. Stipendier för studenter vid Göteborgs universitet. Som student vid Göteborgs universitet har du goda möjligheter att söka stipendier. En del stipendier är direkt knutna till Göteborgs universitet, vissa är kopplade till särskilda ämnen eller en särskild fakultet/institution.

Dekanus har ordet. Humanistiska fakulteten Stockholms universitet SE-106 91 Stockholm. Humanistiska fakulteten Stockholms universitet SE-106 91 Stockholm. Humanistiska fakultetsnämnden. Postadress Humanistiska fakultetsnämnden Stockholms universitet SE-106 91 Stockholm. Fakturaadress Humanistiska fakultetsnämnden Stockholms universitet Postbox 50741 202 70 Malmö. Referens: Inst 100.