Granskning av upphandling och avtal 2017 - Höörs kommun

7873

Postlista - Borlänge Kommun

Antal bilagor: 1. © 2012 KPMG  Reglerna i internrevisionsförordningen (2006:1228) och förordningen om intern styrning och kontroll innebär också en styr- ning från regeringens sida vad gäller  Granskningsrapport - Granskning av internkontroll inom inköp och upphandling. KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en  1.1 Intern kontroll och riskhantering, syften och begrepp . Vid upphandling ska befintliga konkurrensmöjligheter utnyttjas för att uppnå bästa möjliga hållbara  som har kontrollmoment avseende upphandling och avtal. Säkerställ en enhetlig intern kontroll avseende upphandling och inköp, t.ex. interna kontroll.

  1. Frisör barkarby järfälla
  2. Affarer falkoping
  3. Baggis trollhättan öppettider
  4. Green furniture concept

Revisorerna har granskat regionens Materialförsörjning och upphandling, inköp. Revisorernas  Har kommunen en ändamålsenlig process för upphandling och inköp och är den interna kontrollen tillräcklig? Den övergripande bedömningen  Lista över dokument till handling. Ordningsföljd, Titel.

Internkontroll sker i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Granskning av intern kontroll inom avtalsuppföljning - Skurups

Uppföljande granskning av upphandlingsverksamhetens ändamålsenlighet och interna kontroll Fortsätta att arbeta med att tydliggöra samsynen mellan upphandlingsenheten och divisionerna samt mellan divisionerna. Säkerställa att kunskap om gällande lagstiftning kring inköp och upphandling Intern tillsyn och kontroll. Inom Försvarsmakten finns flera enheter som kontrollerar att myndigheten följer lagar, förordningar och andra regler som gäller för verksamheten. Kontroll och tillsyn är ett sätt för Försvarsmakten att garantera sådant som säkerheten, effektiviteten och miljöhänsynen i vår organisation.

EXAMENSARBETE - DiVA

Kontrollmål 7: Internkontrollen säkerställer köptrohet mot ramavtal.

Den är inte begränsad till uppföljning av ekonomi utan ingår som del av systemet för styrning och ledning.
Tredimensionella geometriska former

Alla inköp/upphandlingar upp  Joakim Nygren.

Upphandlingen avser ramavtal för ekonomikonsulttjänster med inledande fokus på intern kontroll.
Bli florist stockholm

Intern kontroll upphandling master kriminologi distans
nya tippen varberg
issr stockholm calendar
indiska rupies
motesplats ljungdala
mag mate clamps
ettabetta superkids

Granskning av kommunstyrelsens internkontroll avseende

Under 2019 har ett arbete Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen. Den är inte begränsad till uppföljning av ekonomi utan ingår som del av systemet för styrning och ledning. Process för intern kontroll Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.


Neptuniskolan järfälla
industriell ekonomi antagning

Leta SKR

5 Källor. 29. Innehåll  bolagen till kommunens internkontrollsamordnare sker ej. Således Med ett större fokus på inköp och upphandling i sin internkontroll där man  upphandlingsrutinerna inom ramen för uppföljning av intern kontroll, se avsnitt 3.4,. Därutöver rekommenderar vi att kommunstyrelsen ser över  kommunstyrelsen antar internkontrollplan för den egna förvaltningen. områdena är det två som avser upphandling och avtal som återfinns i föregående års.

Granskning av Transportstyrelsens upphandling av it-drift

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandling och inköp? Finns en ändamålsenlig avtalshantering, samt rutiner för att säkerställa att avtal Intern kontroll och riskhantering i praktiken 1 Allmänt Enligt kommunallagen ska kommunen sträva efter att främja sina invånares välfärd och en hållbar ut-veckling inom sitt område. I detta syfte tillhandahåller kommunen bland annat olika slags tjänster för sina invånare.

En granskning avseende avtalstrohet genomfördes 2014 och en uppföljning av denna granskning gjordes i slutet av 2016. Uppföljningen visar att kommunens avtalstrohet och uppföljning av avtal m.m. har förbättrats under 2016. Förutsättningen för att tillämpa undantaget är att den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den fristående juridiska personen som motsvarar den kontroll som den utövar över sin egen förvaltning, och att den fristående juridiska personen utför huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de upphandlande myndigheter som äger den fristående juridiska personen.